Klachten

Klachten procedure

Uw uiting van ontevredenheid of klacht kunt u zowel telefonisch (06nummer) als schriftelijk (strictlyenergie@gmail.com) kenbaar maken. Wij zullen uw klacht aannemen en zorgen voor een correcte afhandeling.

Behandeling

Zodra de medewerker de klacht binnen krijgt zal deze zo snel mogelijk worden opgelost. Wij proberen de klacht direct op te lossen. Is dit niet mogelijk door bepaalde omstandigheden dan zullen wij er uiterlijk voor zorgen dat deze binnen 5 werkdagen is opgelost. Wanneer telefonisch klachten worden aangenomen of tijdens een persoonlijk gesprek, zal de klacht bevestigd moeten worden om te controleren of de klacht goed begrepen is en of de klacht goed verwoord is, omdat (extra) misverstanden een oplossing in de weg kunnen zitten. Op het moment dat uw klacht telefonisch is opgelost, krijgt u hiervan een schriftelijke bevestiging.

Het klachtendossier

- De NAW-gegevens van degene die een klacht heeft

- De datum waarop de klacht is ingediend

- Een omschrijving van de klacht

- De datum van binnenkomst en de wijze van afhandeling van de klacht

- De eventueel gevoerde correspondentie met betrekking tot de klacht

- De status van de klacht (in behandeling/afhandeling)

Klachtenbeheer

Het klachtdossier wordt gedurende een periode van 5 jaar bewaard nadat de klacht is afgehandeld.